СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ У ОШ``ЖИВКО ЉУЈИЋ`` НОВА ВАРОШ

 1. АВРАМОВИЋ ДИЈАНА , наставник разредне наставе
 2. БАТАКОВИЋ ЉИЉАНА , наставник разредне наставе
 3. БУЧЕВАЦ ДАНИЈЕЛА , наставник разредне наставе
 4. ВАСИЉЕВИЋ СНЕЖАНА , наставник разредне наставе
 5. ДИЛПАРИЋ МИЛЕНКА , наставник разредне наставе
 6. ТОМАШЕВИЋ ДАНИЈЕЛА , наставник разредне наставе
 7. РОГОВИЋ ЉИЉАНА , наставник разредне наставе
 8. МАТЈЕВИЋ СНЕЖАНА , наставник разредне наставе
 9. СЛАВИЦА KНЕЖЕВИЋ, наставник разредне наставе
 10. МАНДИЋ ОЛГИЦА , наставник разредне наставе
 11. АРАНИТОВИЋ НАДА , наставник разредне наставе
 12. МИЈОВИЋ СОЊА, наставник разредне наставе
 13. СИМАНОВИЋ ЗОРИЦА , наставник разредне наставе
 14. МИЈОВИЋ ЉИЉАНА , наставник разредне наставе
 15. ТОМАШЕВИЋ НЕНАД, наст. информатике и рачунарства
 16. ДУМБЕЛОВИЋ ВЕРИЦА, наст. технике и технологије
 17. МАТОВИЋ ГОРАН, наст. технике и технологије
 18. ПОПОВИЋ МИРА , наст. француског језика
 19. ЈЕЛИЋ МАРИНА , наст. француског језика
 20. РОЉЕВИЋ АНА , наст. енглеског језика
 21. КУЗЕЉЕВИЋ ВЕСНА, наст. енглеског језика
 22. ДРАГАШЕВИЋ ДРАГАНА , наст. енглеског језика
 23. ШАПОЊИЋ МАРИНА , наст. руског језика
 24. ЛОЈАНИЧИЋ МИЛКА, наст. ликовне културе
 25. ПЛАНИНЧИЋ НИКОЛА , наст. физичког васпитања
 26. ДУМИЋ ДАНКО, наст. физичког васпитања
 27. РВОВИЋ МИЛОШ , наст. физичког васпитања
 28. БОЖОВИЋ ЉИЉАНА , наст. географије
 29. ХАЛИЛОВИЋ МУЗАФЕРА , наст. географије
 30. МИЛЕТИЋ РАДОЈКА , наст. историје
 31. РЕМОВИЋ АНЂЕЛКА , наст. историје
 32. КОЊОКРАД НИКОЛА , наст. историје
 33. ПУЦОВСКИ СУЗАНА , наст.биологије
 34. ДУМИЋ ЈОВАНА, наст.биологије
 35. ОБУЋИНА ДРАГАНА , наст.биологије
 36. ТУРКМАНОВИЋ ЏЕМИЛА , наст.физике
 37. СЕЛАКОВИЋ ДРАГУТИН , наст.физике
 38. ЈОВАНОВИЋ ДРАГАНА , наст.математике
 39. РАЈИЋ ИВАНА , наст.математике
 40. ШАПОЊИЋ СЛОБОДАНКА , наст.математике
 41. БОРАНИЈАШЕВИЋ ГОРДАНА , наст.српског језика
 42. ЋИРУШИЋСНЕЖАНА , наст.српског језика
 43. МЕЛОВИЋ БОЈАНА , наст.српског језика
 44. RАДМИЛО ЈАЊИЋ, наст. верске наставе
 45. НИКОЛА ЏАМБАСЕВИЋ, наст. верске наставе
 46. ИСМЕТ БИХОРАЦ,нат. исламске верске наставе
 47. БАКОВИЋ СВЕТЛАНА, пом. радник
 48. МАРЈАНОВИЋ ДУЊА, пом. радник
 49. МИРОСАВИЋ БОЈАНА, пом. радник
 50. ОБУЋИНА РАДА, пом. радник
 51. ПОПОВИЋ ДРАГАНА, пом. радник
 52. РАМЧЕВИЋ УМИХАНА, пом. радник
 53. РОСИЋ НЕВЕНКА, пом. радник
 54. ТАЛОВИЋ МУРФЕТА, пом. радник
 55. ЈЕРЕМИЋ ВЕРИЦА, пом. радник
 56. МАТИЈЕВИЋ НЕБОИЈИША, пом. радник
 57. ГАГРИЧОЋ МИЛОЈКА, пом. радник
 58. ПОПОВИЋ РИСТО, директор школе
 59. ЈОВИЋ СНЕЖАНА, педагог
 60. СЛСВИЦА ЛУЈИЋ, дефектолог
 61. ФИЛИПОВИЋ БОГДАН, психолог
 62. ЈАКШИЋ СВЕТЛАНА, библиотекар
 63. МИЛОШЕВИЋ БРАНА, правник
 64. ВЕСНА ЈЕВРЕМОВИЋ, шеф рачуноводства
 65. АНА ПЕШИЋ, обрачунски радник

 

 

Wednesday the 17th. .