Ваннаставно особље

  • Библиотекар
  • Светлана Јакшић
  • Секретар школе
  • Брана Милошевић
  • Шеф рачуноводства
  • Весна Јевремовић

Психолог-стручни сарадник

  • Психолог
  • Богдан Филиповић