Обавештње

📍📚🥎🎻📖
Према Календару образовно-васпитног рада за школску 2023/2024. годину, у петак 14. јуна 2024. године ученицима од првог до седмог разреда завршава се наставна година.
Летњи распуст за ученике почиње од понедељка, 17. јуна, а завршава се у петак 30. августа 2024. године.
Подела књижица је у петак, 28. јуна 2024. године:
-За ученике од првог до четвртог разреда у11 часова.
-За ученике од петог до седмог разреда у 11 и 30 часова.
📚📖🥎🎻📍📚

Напомена: За ученике који се упућују на поправни испит, биће организована припремна настава у августу. О датуму пријављивања, односно сатници и распореду полагања поправних испита ученици ће бити благовремено обавештени на огласној табли школе и у договору са предметном наставницима.
📚📍🥎🎻📖
Свима желим пријатан одмор за време летњег распуста.