Радно време стручног сарадника – педагога

Радно време стручног сарадника – педагога од 8:30 до 14:30 сати сваког радног дана.