Часови хемије

На часовима хемије ученици 7разреда правили су кристалну решетку са наставницом Драганом Обућином.