Учитељице у продуженом боравку у нижим разредима и наставници y вишим разредима

 • Весна Бјелић
 • Гордана Јаковљевић

Учитељица издвојеног одељења у Дражевићима

 • Љиљана Батаковић

Учитељице млађих разреда

 • Љиљана Мијовић
 • Соња Мијовић
 • Олга Мандић
 • Данијела Томашевић
 • Зорица Симановић
 • Нада Аранитовић
 • Миленка Дилпарић
 • Данијела Бучевац
 • Славица Кнежевић
 • Снежана Матјевић

 • Снежана Васиљевић
 • Дијана Аврамовић

Наставници виших разреда

 • Гордана Боранијашевић наставница српског језика
 • Наставница српског језика
 • Снежана Ћирушић
 • Наставница математике
 • Драгана Јовановић
 • Наставница физике
 • Џемила Туркмановић
 • Наставница енглеског језика
 • Ана Рољевић
 • Наставница историје
 • Радојка Милетић
 • Наставник музичког васпитања
 • Богдан Милић
 • Наставница хемије
 • Драгана Обућина
 • Наставница руског језика
 • Марина Шапоњић

 • Наставница француског језика
 • Марина Виторовић

Наставница технике и технологије

 • Верица Думбеловић
 • Наставница билогије
 • Сузана Петерски Пуцовски
 • Наставница енглеског језика
 • Драгана Драгашевић
 • Наставница математике
 • Слободанка Шапоњић
 • Наставница енглеског језика
 • Весна Кузељевић
 • Наставница географије
 • Љиљана Божовић
 • Наставник физичког васпитања
 • Думић Данко
 • Наставница ликовне културе
 • Милка Лојаничић
 • Наставница српског језика
 • Бојана Меловић
 • Ивана Рајић
 • Наставница математике
 • Наставник Ненад Томашевић
 • Наставник информатике и рачунарства
 • Дипломирани дефектолог- олигофренолог
 • Слава Лујић
 • Наставница француског језика
 • Мира Поповић