Драмска секција

Драмска секција  под руководством наставника ради на припреми и извођењу представа.  Пролазећи кроз програм драмских радионица чланови групе се оспособљавају за обављање сценских задатака као што су рецитовање, вођење програма, глума.

Циљеви

 • упознавање са културом драмског стваралаштва,
 • упознавање  са основама драмског истраживања
 • развијање стваралачке способности,
 • богаћење и развијањемаште и креативног начина мишљења,
 •   развијање способности за концентрацију и способности за јавне наступе,
 • стицање способности лепог, течног и креативног импровизованог изражавања,
 • стицање искуства и навика за колективни живот и рад,
 • развој опажања, размишљања и слободног изражавања,
 • емоционално сазревање (емотивни и сазнајни развој)
 •   развијање критичке способности,
 • развијање самоконтроле, досетљивости…
 • подстицање интересовања за истраживање

Доказано је да се дете  у ваннаставним активностима потврђује као стваралац, а кроз емотивну ангажованост у драми касније показује боље успехе у учењу и памћењу стичући способност флексибилне и стваралачке личности.