Историјска секција

У оквиру програма секције проучава се завичајна историја, као и занимљиви догађаји и личности из разних историјских периода с којима се ученици упознају на редовним часовима.
Активности ученика се односе на прикупљање информација из историјске литературе, часописа и интернета, затим писање реферата, обилазак значајних локалитета у нашем завичају и израду паноа поводом неких значајних датума.

Циљеви секције су да ученици:

  • Упознају културу, традицију,обичаје и историју свих народа у Србији
  • Посете и упознају културно-историјске споменике нашег града  и околине
  • Посебним активностима обележавају значајне датуме у историји града
  • Сарађују са појединим друштвеним институцијама
  • Учествују у хуманитарним и  акцијама очувања животне средине
  • Промовишу националну и религијску толеранцију