🌹🌹ЧАСОВИ❤️🌹

Лексичка секција, одељење 7-3
,, Мали принц „о љубави пријатељству и једној 🌹-и 📖📚

,, Један човек само својим срцем добро види. Суштина се не може сагледати очима. Треба тражити ❤️-ем!
Час француског и српског језика
Наставнице (Мира Поповић и Бојана Меловић)