📚📖 УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 📚🌟

Наставница Марина Шапоњић реализовала је угледни час из руског језика, поводом обележавања Дана Русије 🇷🇺
Это же я умею – систематизация.
Циљ часа: развијање способности ученика за рад у групи и пару, и презентовање заједничког рада; за самостално представљање продуката рада кроз креативни израз по избору ученика;
подстицање сарадничког односа и развијање свести о значају познавања лингвокултурологије народа, чији се језик учи.