Школа и школско двориште

  • Школа се састоји од три установе
  • Издвојена школа Дражевићи
  • Школа за млађе разреде од 1-4
  • Школа за више разреде од 5-8