Забавни квиз „Колико занаш – толико вредиш“

Вршњачки тим шестака и седмака за млађе другаре – трећаке и четвртаке

Након што смо именовали по три члана вршњачког тима/ВТ у старијим разредима и оснажили их кроз мини обуку, које су им „надлежности“, ангажовали смо их и у јеној превентивној активности – кроз вођење квиза за своје млађе другаре. 

Улога ВТ ни мало није лака јер се очекује од чланова ВТ да, у свом одељењу прате да ли постоји агресивно понашање и/или вршњачко насиље. У овом послу је важна подршка одељењског старешине који континуирано подсећа остале ученика на улогу ВТ и захтева од осталих да их испоштују!

ВТ има важан и тежак задатак да процени колико је тренутна ситуација, у којој постоји агресивно понашање или насиље, опасна и на основу тога реагује на следеће начине:

1.Ако процене да ће успети, треба да покушају да смире ситуацију – тако што ће прићи и, на безбедној удаљености, одсечно рећи: Престаните! А ако их ученици „не чују“ –  онда позивају одраслу особу у помоћ – било кога ко им  је најближи!

2.Ако процене да реакција ВТ са речима „Престаните!“ неће имати ефекта, одмах позивају најближу одраслу особу у помоћ! У школи деца никада нису сама, увек постоје и одрасли.

3.Ако ВТ, или било који други ученик, примети да постоји вршњачко насиље – које није увек тако видљиво као агресивно понашање, онда о томе треба да испричају особи од поверења. То може бити неко у школи (одељењски сатрешина, П-П служба, наставник од поверења, директор…), а може бити и родитељ или вршњак – који ће имати снаге да тражи помоћ поменутих одраслих!

Школа тиме шаље поруку да агресија и насиље нису дозвољени и да је толеранција на насиље једнака НУЛИ, тј. да не постоји насиље или агресија коју треба толерисати!!!

Позивамо децу, њихове родитеље и наставнике да дају свој допринос у смањењу насиља и агресије и да се бавимо неким лепим стварима, као што је био овај забавни квиз Колико знаш – толико вредиш.