🎖️🏅🏐🏆Наш Никола,, Планина“🏐🏆

Никола је трезвеношћу, стаменошћу, стручношћу и чврстином духа заиста посведочио надимак који су му доделила деца- „Планина“! Тиме је представљао и онај невидљиви и несебични стуб колектива. Дугујемо му захвалност за протекле године рада у нашој школи и учињено добро. 14 година.
Да своју изграђену наставничку личност понесе и у другу школу, те да и у њој буде успешан и тако допринесе добробити целог будућег колектива!
А нас да се сети и посети!
Срећно ,, Планино“! ⛰️⛰️